fbpx

 Sådan gør vi – praksis i ”Massage og Wellness”

-Behandlingen af personoplysninger

Den registrerede har altid ret til indsigt i egne data.

Typer af personoplysninger

I virksomheden Massage og Wellness indhentes de nødvendige personlige oplysninger til at kunne identificere personen og til at kunne stille en diagnose forud for iværksættelse af en behandling.

Formålet med behandlingen af personlige oplysninger

Formålet er – ud fra kundens egne helbreds oplysninger og andre konkrete personoplysninger – at kunne identificere, diagnosticere og behandle kunden med Alternativ behandlingsform, Fysiurgisk massage mm. samt at kunne dokumentere den gennemførte behandling.

Beskrivelse af kategorier af anvendte personoplysninger

Følgende personlige oplysninger efterspørges:

Almindelige oplysninger Følsomme oplysninger
Navn

Stilling/arbejdsvilkår

Adresse

Telefonnummer

e-mailadresse

Årsag til henvendelse

-Samtykkeerklæring

Der indhentes altid en skriftlig samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen se bilag 1.

Behandlingen af ”Almindelige personoplysninger” kræver informeret samtykke (”mundtligt eller skriftligt indforstået”), mens behandlingen af ”Følsomme personoplysninger” kræver et udtrykkeligt samtykke (”frivilligt, specifikt og informeret viljestilkendegivelse”). ”Stiltiende” eller ”indirekte” samtykke er ikke gældende.

Personen har ret til at trække sit samtykke tilbage. I så fald slettes eller anonymiseres personens data.

2.2 Ansvar

2.2.1 Dataansvarlig

Den dataansvarlige er klinikkens indehaver.

2.2.2 Databehandler

Klinikken er en enkeltmandsvirksomhed, der anvender virksomheden Bogfort.dk som udbyder SSL.Saldi.dk system til behandling og arkivering af personoplysninger

Databehandleren er derfor udbyderen.

 –Videregivelse af personlige oplysninger

Personlige oplysninger videregives aldrig til 3. part, uden kundens udtrykkelige skriftlige samtykke, medmindre særlovgivning siger noget andet.

Personen har ret til at få udleveret de oplysninger, som personen selv har tilvejebragt, eller at få dem videresendt til en anden dataansvarlig i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

-Opbevaring af personlige oplysninger

Alle personlige oplysninger opbevares i et aflåst stålskab i klinikken.

-Tidsfrister for sletning

Oplysninger, hvor sidste aktive dato er mere end 5 år gammel, destrueres på betryggende måde.

2.5 Dokumentation

2.5.1 Den dataansvarlige

Virksomheden er ”Massage og Wellness”, CVR nr. 38813587

Den dataansvarlige er:

Susanne Wenzzel Tarkiainen

Lokesvej 7

3400 Hillerød

51221780

susanne@massageogwellness.dk

2.5.2 Databehandleren

Databehandleren er:

Bogfort.dk Gråstenvej 9 DK−6200 Aabenraa Danmark CVR nr: 38210661

Tlf.: 71 99 27 34 Mail: bogholderi@bogfort.dk

Bilag 1, samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring

Undertegnede

Navn          _______________________________________________________

Adresse      _______________________________________________________

Postnr.       ______________   By   ____________________________________

Telefon      ______________

giver hermed mit udtrykkelige samtykke til, at

Massage og Wellness

Susanne Wenzzel Tarkiainen

Lokesvej 7

3400 Hillerød

Opbevarer nødvendige personlige oplysninger om mig, for at jeg kan modtage den behandling, som diagnosticeres til at være nødvendig i forbindelse med min henvendelse.

Jeg bekræfter samtidig, at jeg er blevet informeret om, at

–      samtykkeerklæringen kun er gyldig, fordi jeg har afgivet den frivilligt

–      oplysningerne udelukkende anvendes i forbindelse med det, min henvendelse vedrører

–      oplysningerne udelukkende anvendes i forbindelse med den behandling, der iværksættes

–      jeg til enhver tid har ret til indsigt i de opbevarede oplysninger

–      mine personlige oplysninger slettes senest 5 år efter sidste anvendelse

–      jeg kan tilbagekalde samtykkeerklæringen og at mine personlige oplysninger derefter slettes eller anonymiseres.

 

Hillerød den ______________         ____________________________________

Underskrift